AC Oulun vastine liigalisenssitoimikunnan tiedotteeseen

06.2.2011

Jatkuvuuden periaatteen toteutumisen esittämiseksi AC Oulu Oy on toimittanut ja täyttänyt kaikki lisenssitoimikunnan yhtiöltä 11.1. vaatimat lisäselvitykset. Oululta edellytettiin seuraavaa, ennen kuin lisenssi voitiin myöntää:

  • Aiemmin ilmoitetusta summasta (240 000 - 260 000€) luotettava selvitys aikavälillä 11/2010-01/2011 tilille tulleista myyntisuorituksista ja solmituista yhteistyösopimuksista, 28.01.2011 mennessä yhteensä 262 388 €
  • Luotettava selvitys kausikorttimyynnistä
  • Oman pääoman vahvistaminen lisenssitoimikunnan vaatimuksen mukaisesti
  • yhtiöjärjestys täydellisenä tai allekirjoitettu vahvistus ettei se ole muuttunut viime vuodesta
  • verottajan vahvistus, ettei ole verovelkoja
  • puuttuvat vakuutusyhtiön vahvistukset suoritetuista maksuista
  • tosite, että Suomen Palloliiton (SPL) saatava on suoritettu kokonaan
  • sopimus harjoituskentistä koko kauden osalta

Kaikki nämä lisäselvityspyynnöt AC Oulu Oy on täyttänyt pyynnön mukaisesti. AC Oulun myynti- ja sopimuskanta on tällä hetkellä samalla tasolla muiden samankokoisilla budjeteilla toimivien liigajoukkueiden kanssa.

AC Oulu Oy:n taloushallinto ja kirjanpito ovat normaalilla pk-yritysten vaatimalla tasolla. AC Oulun taloushallinto on toimittanut liigalisenssitoimikunnan vaatimat taloussuunnitelmat (mm. jaotellut tulos- ja rahoituslaskelmat kaudelle 2011). Kirjanpito on normaali pk-yrityksen tapaan ulkoistettu osaavalle tilitoimistolle. Tämän lisäksi AC Oulu Oy seuraa taloushallintoaan ja kirjanpitoaan sähköisellä myyntireskontralla, ostoveloilla ja kassanhallinnalla. Lisenssitoimikunta on mm. vaatinut AC Oululta valmista tilinpäätöstä hallituksen ja lisenssitoimikunnan välisissä puheluissa 2.2.2011. Kyseiset paperit eivät ole valmiina monella muullakaan Veikkausliigaan 2011 jo lisenssin saaneella joukkueella.

AC Oulun tilintarkastajat ovat huomauttaneet AC Oulu Oy:tä tappiollisista tilikausista normaali tilintarkastusperiaatteiden mukaisesti. AC Oulu Oy:n hallitus on ryhtynyt toimeen tilanteen parantamiseksi välittömästä, mm. oman pääoman vahvistamisella ja myynnin lisäämisellä kaudelle 2011. Näissä toimenpiteissä on onnistuttu taloussuunnittelun mukaisesti ja toimenpiteistä on toimitettu todisteet lisensitoimikunnalle. Tilintarkastajien lausunnot eivät ole ottaneet kantaa siihen, kykeneekö AC Oulu toteuttamaan jatkuvuuden periaatetta kaudella 2011.

Lisäksi toiminnassa on 30.9.2010 tehdyn välitilinpäätöksen tilintarkastuksen mukaan ollut pieniä puutteita ostoreskontran täsmäyttämisessä, ottelutapahtumien käteistuottojen kirjaamisessa ja palkkaennakoiden täsmäyttämisessä. Kyseiset rahaerät ovat minimaalisia AC Oulu Oy:n kokonaisliikevaihtoon suhteutettuna. AC Oulu Oy:n hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin välittömästi kyseisen tarkennuksien jälkeen ja ongelmat on korjattu suurimmaksi osin jo varsinaisessa tilinpäätöksessä 30.11.2010. Ottelutapahtumien käteistuottojen kirjaamisessa AC Oulu Oy on ottanut käyttöön uudet käytännöt kaudelle 2011. Kyseiset käytännöt ovat olleet käytössä jo kauden 2011 otteluissa.

AC Oulun myynti on lisenssivaikeuksista huolimatta huomattavasti paremmalla tasolla kuin kaudella 2010. AC Oulu Oy ei näe mitään syytä sille, että AC Oulu Oy ei voisi toteuttaa jatkuvuuden periaatetta lisenssikauden loppuun. Tästä johtuen AC Oulu valittaa lisenssitoimikunnan päätöksestä valituslautakuntaan.

AC Oulu Oy tiedottaa valitusprosessin etenemisestä lisää tiistaina.

AC Oulu Oy:n hallitus ja johto

Lähde: www.acoulu.fi